почетнаМинистарство Правде Републике Србије дефинисало је јавно бележништво као службу од јавног поверења.

У циљу олакшања јавнобележничког пословања фирма TOP Solutions д.о.о. из Београда осмислила је програм под називом Нотар. Добио је име по латинској речи нотар што значи писар. Програм је настао у сарадњи са тимом правника и софтверском кућом Zea Stim R&D из Београда. Као плод домаће памети и утемељен на правничким искуствима и важећим законима Републике Србије овај програм представља одлично пословно решење. Базиран на врхунској технологији, прегледан, интуитиван и са мноштвом опција Нотар омогућава лако вођење бележничких послова и извештавање надлежних институција.

Програм Нотар омогућава јавном бележнику да буде самосталан и независан стручњак из области права, који на основу јавних овлашћења, прихвата од странака изјаве воље и даје им потребну писмену форму и о томе издаје исправе које имају карактер јавних исправа, чува оригинале тих исправа и друге поверене документе, издаје преписе исправа, јавно потврђује чињенице, даје странкама савете о питањима која су предмет његове делатности и предузима друге радње и врши друге послове одређене законом.

Данас се програм Нотар користи у већини јавнобележничких канцеларија у Србији и штити бележничку професију пружајући јој реноме и ефикасност. Програм се свакодневно ажурира и прати развој догађаја у вези са надлежностима јавних бележника у Србији и моментално пружа усклађеност са позитивним прописима.