Читач личних карата

licna-karata

Поштовани јавни бележници,

Омогућили смо унос података странке у програм Нотар поступком директног ишчитавања из чипа личних карата. Овај поступак омогућава најбрже и најтачније дефинисање странке без дуплирања.

Пошто се на чипу личне карте сви подаци (осим имена и презимена) унешени латиничним писмом, омогућили смо аутоматско пресловљавање у ћирилицу, тако да се одмах након уношења у програм подаци могу користити за формирање свих јавнобележничких исправа.

Примера ради, спровођењем овог поступка и коришћењем одговарајућег модела исправе из програма Нотар, израда бележничке исправе „Овера потписа пет странака“ траје три минута у реалним условима.

Једном дефинисани подаци остају у евиденцији странака, тако да се могу користити неограничен број пута у комбинацији са свим моделима програма Нотар за израду записа, потврда и овера. Израда свих докумената које странка буде тражила биће веома брза.

На овај начин учинили смо Ваш посао ефикасним и омогућили опсервацију великог броја странака у најкраћем могућем времену.

Да би користили овај модул, потребно је да са Вашег портала преузмете одговарајући персонализовани инсталациони пакет. Сва упутства која су потребна да би се модул користио можете наћи на Вашем порталу у менију „документи“. Наравно, наша техничка подршка Вам је на располагању и можете је позвати на телефон 011 254 65 34.