Измене тарифника

Поштовани јавни бележници,

На основу нових правилника и измена и допуна јавнобележничког тарифника који су објвљени у Службеном гласнику РС број 12/2016, дана 12.02.2016. године, прилагодили смо и програм НОТАР.

1. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор народних посланика и Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника

listaОба правилника прописују да за оверу потписа бирача који подржава изборну листу за избор одборника или народних посланика накнада износи 50 динара са урачунатим ПДВ. Да би правилно формирали цену и издали одговарајући фискални рачун кроз програм НОТАР, потребно је да у пољу „Награда у бодовима укупно:“ унесете вредност од 0.2778. Програм ће аутоматски израчунати колика је награда у динарима као и припадајући ПДВ, што ће збирно износити 50,00 динара.

2. Јавнобележничка тарифа јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљање заоставштине

ZaostavstinaЧланом 8 прописана је табела за утврђиванње јавнобележничке накнаде у зависности од вредности заоставштине. Уписивањем одговарајуће динарске вредности у пољу „Вредност заоставштине:“ програм аутоматски израчунава припадајућу вредност бодова. Кликом на слику поред, добићете увећан приказ и видети на који начин треба унети вредност заоставштине како би се добио исправан број бодова.

 

3. Рад ван канцеларије

radni_satИзменама тарифника дефинисано је да први започети сат ван канцеларије радним данима износи 15 бодова, док сваки следећи износи 10 бодова. Програм НОТАР испратио је ове измене. Довољно је да изаберете да ли се рад ван канцеларије врши радним даном или у време викенда и празника, а након тога упишете број сати који сте имали ван канцеларије. Програм ће по аутоматизну израчунати број припадајућих бодова и додати их на бодове који су дефинисани за одговарајућу службену радњу.

4. Накнада материјалних трошкова

troskoviЧланом 14 дефинисана је накнада за материјалне трошкове које је странка дужна  да надокнди бележнику. Износи награда дефинисани су у износу од 4 бода (600 динара) или 2 бода (300 динара) плус одговарајући ПДВ. Да би се ови трошкови посебно приказивали на фискалним рачунима потребно је у поље: „Трошкови у динарима без ПДВ:“  унесете одговарајући број 600 или 200.

 

За све додатне информације стојимо Вам на располагању!

Ваш TOP Solutions