Извештај о урађеним предметима

Поштовани јавни бележници,
Програм Нотар Вам омогућава да на најлакши начин направите перидичну статистику урађених предмета.
Напредна претрага, која је стандардна опција програма, омогућава претраживање по називу службене радње у задатом временском периоду. На тај начин можете одмах да добијете број урађених предмета по жељеној службеној радњи за одговарајући временски период.
Да би направили одговарајући извештај, у прегледу свих предмета кликнете на линк под називом: „Отворите напредну претрагу“. Претрагу можете вршити посебно према називу службене радње, периоду почетка и краја временског периода и кључној речи (реч која се појављује у тексту документа, а по којој желимо да вршимо претрагу). Претрагу можете вршити и кумулативно (збирно) користећи сва три критеријума одједном.
На следећој слици можете видети практичну функционалност.
pretraga
Препоручујемо Вам да испробате ову опцију и јавите нам Ваша запажања.