Нове клаузуле

Поштовани јавни бележници,
Од данас, поред постојећих модела, можете користити и нове моделе клаузула о оверама:

1 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ УОП
2 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ (признање потписа) УОП
3 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ (лице које није у стању да чита) УОП
4 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ (физичко лице и тумач) УОП
5 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ (пуномоћник физичког лица) УОП
6 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ (заступник правног лица) УОП
7 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПОТПИСА НА ИСПРАВИ (исправа сачињена на страном језику) УОП
8 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ РУКОЗНАКА НА ИСПРАВИ УОП
9 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ РУКОПИСА (својеручно написано у присуству јавног бележника) УОП
10 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ РУКОПИСА (раније својеручно написано) УОП
11 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПРЕПИСА УОП
12 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ ПРЕПИСА – СЛУЖБЕНО УОП
13 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ КОПИЈЕ УОП
14 КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ КОПИЈЕ (написана на станом језику или садржи цртеже, скице, планове или фотографије) УОП

Да би приступили неком од ових модела приликом избора службене радње довољно је да откуцате КЛАУЗУЛА и одмах ћете добити комплетан списак из кога треба да изаберете одговарајући модел.

Новина у овим клаузулама је бележење два времена:
- време које се односи на почетак формирања предмета (фиксно)
- време када је клаузула завршена (промењљиво у зависности од трајања обраде)
Интересантно је за Вас што на основу ова два податка можете утврдити колико је Вашим сарадницима потребно времена за израду овере. За оба времена као и за све остале бројеве (датуми, кућни бој, вредност накнаде,…) направљени су шаблони за аутоматско попуњавање словима што знатно скраћује време обраде и повећава тачност.
За сва додатна питања наша техничка подршка Вам стоји на располагању.

TOP Solutions