Списак јавнобележничких записа

Поштовани јавни бележници,

У програму Нотар можете пронаћи 26 модела записа. Према Вашем посебном захтеву, можемо да урадимо и додатне моделе који могу бити „видљиви“ само за Вашу канцеларију. Ако Вам је потребно упутство за израду записа, контактирајте нас и ми ћемо Вам пружити сва потребна појашњења.

Списак модела јавнобележничких записа

 1. Остали Записи
 2. Заложна изјава
 3. Уговор о размени
 4. Уговор о продаји непокретности
 5. Тестамент
 6. Наследничка изјава
 7. Сагласност супружника за продају непокретности
 8. Сагласност власника суседне парцеле
 9. Пуномоћје за куповину непокретности
 10. Пуномоћје за продају непокретности
 11. Уговор о стварној службености
 12. Уговор о хипотеци
 13. Уговор о доживотном издржавању
 14. Предуговор о продаји стана у изградњи
 15. Уговор о продаји стана у изградњи
 16. Уговор о поклону
 17. Уговор о уступању и расподели имовине за живота
 18. Споразум о деоби заједничке имовине супружника
 19. Смртовница
 20. Клаузула о потврђивању исправе – Солемнизација
 21. Клаузула о потврђивању исправе – Солемнизација (са потписима странака)
 22. Клаузула о потврђивању исправе – Солемнизација (више странака)
 23. Записник о исправљању јавнобележничке исправе
 24. Купопродаја укњиженог објекта
 25. Уговор о доживотном издржавању
 26. Продаја објекта у поступку легализације