Списак јавнобележничких овера

Поштовани јавни бележници,

На данашњи дан у програму можете пронаћи 45 модела овера. Број модела непрестано расте, а нове овере су одмах доступне свим јавним бележницим. Према Вашем посебном захтеву, можемо да урадимо и додатне моделе овере који могу бити „видљиви“ само за Вашу канцеларију. Ако потребну оверу не можете да пронађете у списку који следи, контактирајте нас и ми ћемо је у најкраћем могућем року убацити у програм.

 1. Овера потписа
 2. Овера потписа две странке
 3. Овера потписа три странке
 4. Овера потписа четири странке
 5. Овера потписа пет странака
 6. Овера потписа десет странака
 7. Овера потписа петнаест странака
 8. Овера потписа двадесет странака
 9. Овера потписа двадесетпет странака
 10. Овера потписа – Председник скупштине станара
 11. Овера потписа – физичко лице и судски тумач
 12. Овера потписа – пуномоћник физичког лица и друго физичко лице
 13. Овера признање потписа за свој
 14. Овера признање потписа за свој – више странака
 15. Овера потписа – лице не чује и не зна да чита
 16. Овера потписа – лице не зна да чита
 17. Овера – странка није у стању да стави рукознак
 18. Овера преписа СЛУЖБЕНО
 19. Овера преписа
 20. Овера копије СЛУЖБЕНО
 21. Овера превода
 22. Овера копије
 23. Овера копије када јавни бележник не влада језиком копиране исправе
 24. Овера рукописа – својеручно написан
 25. Овера рукознака
 26. Овера извода из јавних трговачких и пословних књига
 27. Овера одлуке органа управљања правног лица
 28. Овера потписа – заступник правног лица
 29. Овера потписа – заступник правног лица и пуномоћник физичког лица
 30. Овера потписа – заступник правног лица и судски тумач
 31. Овера потписа – два правна лица (заступници)
 32. Овера потписа – два правна лица (пуномоћник и заступник)
 33. Овера потписа – заступник правног лица и физичко лице
 34. Овера потписа – заступник правног лица и два физичка лица
 35. Овера потписа прокуристе привредног друштва и законског заступника
 36. Овера потписа – пуномоћник правног лица
 37. Овера потписа -пуномоћник правног лица и физичко лице
 38. Овера потписа – пуномоћник пуномоћника правног лица
 39. Овера признање потписа за свој – заступник правог лица
 40. Овера признање потписа за свој – два заступника
 41. Остале овере
 42. Овера потписа – латинична
 43. Igazolást az ügyfél jelenlétéről a
 44. Annak megerősítése, hogy a személy él
 45. Овера потписа фирме (двојезична српско – мађарска)