Стављање клаузуле о оверавању потписа када се поднета исправа састоји од више листова

Поштовани јавни бележници,

На основу Члана 7 Закона о оверавању потписа, који прописује да у клаузули јавни бележник назначава од колико листова и страница се састоји поднета исправа, извршили смо допуну клаузула са овим подацима.

br.stranicaПриликом креирања предмета, оператер уноси број страница и број листова које исправа садржи, као и број примерака овере.

Сви ови подаци аутоматски ће се приказати на тачно одређеним местима у клаузули о овери.

Испробајте ову опцију и јавите нам Ваша запажања.

Молимо Вас да, као и до сада, учествујете у усавршавању српског програма НОТАР. Све Ваше сугестије радо ћемо размотрити и имплементирати у најкраћем року.

Срдачан поздрав.
ТОП Солутионс