iybor


Cloud

Најбитнија предност је то што, без обзира на величину канцеларије и географску позицију Cloud решење пружа врхунски професионални ниво услуге за све кориснике и стандардизује бележничку праксу. Структура цене је следећа:

– Отварање канцеларије на Cloud серверу (једнократни трошак)
– Месечна рата за лиценцирање канцеларије (уговорна обавеза од 24 месеца – гарантоване цене пет година)

Ценом месечног одржавања обухваћени су сви Up Date током трајања уговорне обавезе. Свака промена моментално је видљива и доступна свим нотарским канцеларијама.


In House

Програм НОТАР је могуће инсталирати код корисника –  У том случају, плаћа се целокупна цена прогрма која укључује:

– инсталирање система (путни трошкови на локацију корисника нису обухваћени ценом)
– неограничен број сарадника
– шест месеци бесплатног Up Date (преко интернета)
– техничку подршку путем интернета или телефона

Одржавање система, поновна инсталација система услед квара рачунарске опреме и других застоја, нису обухваћени ценом. Након истека шестомесечног периода бесплатног Up Date, корисник може добијати нове верзије програма тромесечно уз доплату.