Програм НОТАР омогућава кориснику да на једноставан, брз и тачан начин уради све послове везане за издавање рачуна и наплату.

На основу припремљеног тарифника корисник може да изда рачун на правно или било које физичко лице које се спомиње у предмету. Систем аутоматски генерише све остале потребне податке који треба да стоје на фактури.

Постоји могућност да се за један предмет изда више рачуна (деоба трошкова корисника, накнадни – додатни трошкови у предмету, нематеријални трошкови, …).

Приликом креирања рачуна корисник програма може да изабере да ли ће плаћање бити преко рачуна – чек или готовински – кеш. У случају повезаности програма са фискалном касом, корисник једновремено може пустити на штампу фактуру и фискални бон. Ако не постоји повезаност онда је могуће посебо издати рачун.

Ако је приликом креирања рачуна корисник оставио подразумевану вредност да је рачун активан, након штампања рачуна износи са рачуна се евидентирају у такозвану КЕПУ књигу (књига евиденције промета и услуга). КЕПУ књига је у Excel формату тако да је згодна за слање књиговодственим агенцијама и експорт у већину програма.

racun