Најбитнија предност је што без обзира на географску позицијуна и величину канцеларије  Cloud решење пружа врхунски професионални ниво услуге за све кориснике и стандардизује бележничку праксу. Структура цене је следећа:

– Отварање канцеларије на Cloud серверу (једнократни трошак)
– Месечна рата за лиценцирање канцеларије (уговорна обавеза од 24 месеца – гарантоване цене пет година)

Ценом месечног одржавања обухваћени су сви Up Date током трајања уговорне обавезе. Свака промена моментално је видљива и доступна свим нотарским канцеларијама.

Могуће је за извршити прилагођавање (кастимизацију) програма према захтеву канцеларије и извршити убацивање засебних документ шаблона које ће моћи да користи само канцеларија која је поставила захтев. Ова услуга се посебно наплаћује према важећем ценовнику TOP Solutions.


Инсталација програма Нотар на Cloud систему је безбедно, флексибилно и економично решење уз пуну ефикасност бележничког пословања. Уз овај систем имаћете могућност приступа свом програму у било које време и са било ког уређаја са којег имате приступ Интернету. На овај начин моћићете да обављате бележничке послове и изван канцеларијског простора – на терену.

Овакво решење гарантује потпуну приватност и сигурност података, а применом најсавременијих система антивирус заштите пословни подаци су и апсолутно безбедни. Аутоматски backup обезбеђује поуздан опоравак система у случају било каквих инцидентних догађаја. Нема ризика од отказивања опреме, напонског удара или крађе података.


ПРОГРАМ НОТАР CLOUD ПЛАТФОРМА – НАЈБРЖИ НАЧИН ДА, БЕЗ СКРИВЕНИХ ТРОШКОВА, БЕЗ УЛАГАЊА У СКУПУ ОПРЕМУ, ПОТПУНО СИГУРНО И ЕФИКАСНО ОД ПРВОГ ДАНА ОБАВЉАТЕ БЕЛЕЖНИЧКИ ПОСАО.