Програм НОТАР је могуће инсталирати код корисника – In House. У том случају, плаћа се целокупна цена прогрма која укључује:

– инсталирање система (путни трошкови на локацију корисника нису обухваћени ценом)
– неограничен број сарадника
– шест месеци бесплатног Up Date (преко интернета)
– техничку подршку путем интернета или телефона

Одржавање система, поновна инсталација система услед квара рачунарске опреме и других застоја, нису обухваћени ценом. Након истека шестомесечног периода бесплатног Up Date, корисник може добијати нове верзије програма тромесечно уз доплату.


Ако корисник жели да инсталира програм у свом оружењу, онда је потребно да постоји одговарајућа инфраструктура која подразумева потребан број одговарајућих рачунара, функционалну рачунарску мрежу и у зависноссти од броја корисника одговарајући рачунар – сервер.

У зависности од броја корисника који ће истовремено радити у програму постоје одређени услови којe треба да испуни рачунарска опрема. За окружење до три корисника могу се користити стандардни рачунари и оперативни системи. За окружење до осам корисника препоручује се набавка посебног рачунара – сервера на коме је довољно инсталирати стандардну верзију ОС. За окружења која имају више од осам корисника обавезна је инсталација на постојећем или новом сервер рачунару који има серверски оперативни систем.

У овом случају подразумева се да је одговорност о одржаваљу инфраструктуре и прављењу резервних копија на терету корисника.

Тека након стварања потребних предуслова, могуће је извршити имплементацију Нотар програма. Сам процес имплементације урадиће наш стручни тим, а у зависности од уговореног пакета услуга нама можете поверити и одржавање.


У случају потребе, помоћићемо Вам око стварања мрежне инфраструктуре, набавке рачунара и пратеће опреме по повлашћеним ценама. Позивамо Вас да нас контактирате за детаљне информације.