o-programuРешење за нову еру српског бележништва

Програм Нотар базиран је на врхунској технологији и правничком искуству. Прегледан и интуитиван, са мноштвом опција програм омогућава лако вођење јавнобележничких послова и извештавање надлежних институција.

Наш програм Нотар специјално је намењен српским јавним бележницима и прати све трендове  и задовољава све потребе бележничке канцеларије. Као плод домаће памети, програм је у складу са прописаном домаћом регулативом и допуњен додацима који су настали на основу искустава бележника из окружења које је обишла и интервијуисала група аутора. Наш програм обогаћен је модулима које други програми не садрже, а за које су бележници из окружења проценили да су им неопходни.

Целокупни садржај програмског пакета можете видети ако кликнете овде.