НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ + НАЈБРЖИ + НАЈТАЧНИЈИ = НАЈЕФИКАСНИЈИ

Програм Нотар омогућава најефикаснији начин за евидентирање странке – ишчитавањем података директно из чипа личне карте. Довољно је личну карту ставити у читач и покренути процедуру за унос података у програм која је функционална и за старе и нове чипове. Име и презиме странке биће ускладиштено у оригиналном писму, док ће сви остали подаци бити аутоматски пресловљени у ћирилицу. Сви датуми по аутоматизму ће добити и своје словне вредности.


Овај метод је најбржи начин за прављење јавнобележничких исправа. Примера ради, службена радња „Овера потписа“ од евидентирања странке до издавања фискалног бона и фактуре траје мање од једног минута.


Евидентирање физичких лица које немају личну карту са чипом и правних лица могуће је извршити унос свих релевантних података попуњавањем интуитивних образаца.

Одличан релациони модел омогућава повезивање странака које повезује исти уговор, тестамент или овера. Корисник програма може лако вршити измене ускладиштених података, а сам програм евидентира историју промена. Према одређеним критеријумима могу се вршити претраге и груписања странки.

LK

Побезана вест: http://notarisrbija.rs/aktuelnosti/259/