Праћење врсти и броја свих предмета је један од битних бележничких послова. Коришћењем програма Нотар  овај посао постаје једноставан јер у сваком тренутку бележник може видети информације које тражи.

У главном менију који се налази са леве стране бележник има преглед свих досадашњих послова: записа, записника, овера, потврда, поверених послова од стране суда, … Поред сваког назива налази се укупан број предмета који припадају датој групи што је погодно за праћење пословања канцеларије и извештавање надлежних органа.

predmeti

Осим стандардних опција сортирања свих предмета по броју или датуму настанка могуће је предмете претраживати и укуцавањем цифарског дела броја предмета у поље „претражи“. На овај начин добијате само тражени предмет (као на слици).

Напредна претрага омогућава претраживање по називу службене радње у задатом временском периоду. Напредну претрагу активирате кликом на назив: „Отворите напредну претрагу“ и у добијеним пољимљ уписујете назив службене радње и период почетка и краја опсега за претрагу. На овај начин добијате нпр. све „Заложне изјаве“ које сте направили кроз програм (према слици).