Програм Нотар највећу могућу пажњу посветио је модулу за израду службених радљи које се односе на најразличитије врсте овера. Према искуствима из праксе српских јавних бележника овере чине велики проценат бележничког посла, па су осмишљени шаблони који омогућавају брзо и ефикасно издавање исправа ове врсте. Број активних модела овера у програму непрестано расте. Тренутни списак овера можете пронаћи кликом овде.

Оператер је у могућности да читав процес, од евидентирања странака до издавања рачуна, направи за мање од једног минута. Све што је потребно да уради је спровођење следећих једноставних корака:

  1. Евидентирање странака
  2. Избор службене радње за израду одговарајуће овере
  3. Тарифирање
  4. Штампање исправе и рачуна

Предност програма Нотар је у томе што је вишекориснички тако да истовремено више оператера може радити на различитим оверама. То омогућајва бележничкој канцеларији да има своју сопствену „шалтер салу“ и опслужи велики број странака за веома кратко време. На овај начин посао се знатно убрзава, а чекање клијента се своди на минимум.

overa