Програм НОТАР садржи шаблоне за аутоматско креирање службених радњи које су честе у јавно бележничкој пракси. Коришћење готових шаблона је врло лако и значајно убрзава рад. Постојеће шаблоне је могуће допуњавати и преправљати према сопственим потребама и захтевима клијената.  Обрада се може вршити у самом текст едитору који програм поседује, али се документ може експортовати (копирати) и Word (или неки други програм за обраду текста) и тамо наставити са обрадом. За издраду свих службених радњи постоји детаљно израђено упутство које корисник може пронаћи у програму и слободно га преузети.

izbor predmeta