Закон о заштити података о личности

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар

Закон о ванпарничком поступку

Закон о изменама закона о јавном бележништву

Закон о јавном бележништву

Закон о извршењу и обезбеђењу

Закон о катастарској непокретности

Закон о наслеђивању