Програм према потребама српског бележника

softpacПрограмско решење Нотар у пуној својој снази (премиум пакет) доступно је свим јавно бележничким канцеларијама без обзира на број запослених, локацију и опрему са којом се располаже. Наше решење пружа једнако добре услове за све кориснике и ради на утемељењу бележничке праксе.

Програм је потпуно оператитавн за целокупно јавнобележничко пословање. Више кориснички систем омогућеава једновремени рад запосленог особља на различитим предметима. Корисници програма на једноставан и интуитиван начин могу да услуже већи број странака што им даје предност у односу на канцеларије које не користе програм.

Програм садржи следеће функционалности:

Евидентирање странака (ручно уношење, директно из личне карте, преко скенера)
– Израда јавнобележничких исправа (више десетина модела овера, записа, потврда…)
Напредна претрага предмета (према врсти службене радње, броју предмета, датуму, странци, …)
Комплетно усклађен тарифник (бодовни систем, рад ван канцеларије, више станака, бележнички депозит, солемнизација, заложна изјава, ….)
Евиденција и експорт издатих рачуна (КЕПУ)
– Евиденција издатих предрачуна
Унапређена повезаност са фискалним касама ГП-100 и ГП-550
Архива (бекап) свих предмета и рачуна
– База закона
Ажурирана упутства за коришћење програма
Техничка подршка